Ammattiopisto SAMIedun opiskelija-asuntolan järjestyssäännöt


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle, huoltajille ja johtokunnalle